24 lutego 2021

Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2

Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2

Przez wieki do dnia dzisiejszego niezmienna jest łaska Boża dzięki której możemy być zbawieni przez wiarę! Dzieło Pana Jezusa i nauka apostołka jest pewnym fundamentem naszego zbawienia. Nic nie może być równie ważne i niczemu innemu nie powinniśmy poświecić tyle uwagi i zaangażowania naszych serc, modlitw i działań misyjny mających na celu pozyskanie (czytaj uratowanie) dla Boga choćby jednej osoby. Jedną z pięknych ilustracji Bożej łaski możemy odnaleźć w księdze Jozuego, jest ona tak wyjątkowa, że poświęcenie jej tego rozważania poczytuje sobie za przywilej, a nawet kaznodziejski obowiązek. Jest ona również dla nas wyzwaniem, motywującym do jeszcze głębszej wiary i pełnego zaangażowania naszego serca i działań w docieraniu z Dorą Nowiną do ludzi, a zwłaszcza do osób nam najbliższych. Mam nadzieję, że będzie to wyjątkowy czas wdzięczności i uwielbienia za to, czego Bóg dokonał dla nas i odnowienie naszej pasji w niesieniu Ewangelii zgubionemu światu, i to tak bardzo zgubionemu!