7 maja 2022

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 8 – DKALOG

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 8 – DKALOG

 

Wszyscy go znamy, ale nie wszyscy znamy go tak samo. Dekalog to nadrzędne Boże prawo dane Izraelowi podczas wędrówki przez pustynie. Jakie ma znaczenie dzisiaj dla kościoła? Czy nas obowiązuje? Ma dla ludzi moralne, etyczne, duchowe znaczenie? Przestrzegane go może nas zmienić? Myśląc o najważniejszych Słowach zostawionych światu przez Boga i ich wpływ na nasze życie nie możemy pominąć tych „dziesięciu słów”. Zapraszam do wysłuchania kazania na temat „dekalogu” w świetle Nowego Testamentu i życia w Nowym Przymierzu.