2 grudnia 2018

Podobać się Bogu

Podobać się Bogu

To proste polecenia apostoła Pawła w 1 Liście do Tesaloniczan nie straciło nic ze swojego przesłania również dla Kościoła w dzisiejszych czasach.

Pragnienie podobania się Bogu powinno przyświecać naszemu życiu, gdy podejmujemy wielkie wyzwania i małe decyzje. Czy to podoba się Bogu? Czy zostało to już zdefiniowane przez Jego Słowo i wyrażone przez Ewangelię, naukę apostolską, a także każdy inny fragment Biblii? Jeśli tak, to moim przywilejem wypływającym z miłości do Pana jest wyrażenie tego w postawie mojego serca i życia, modlitwie i uczynku.

Podobanie się Bogu przynosi ogromną radość ludziom wierzącym, a w rezultacie okazuje się, że nasze życie osobiste, rodzinne, a także w relacjach w Kościele wynosi na poziom o jakim zawsze marzyliśmy!

Droga do prawdziwego szczęścia ma niezwykłą nazwę „podobać się Bogu”!