10 stycznia 2021

O trudach i cudach! Ew. Marka cz.7

O trudach i cudach! Ew. Marka cz.7

Szczerość i prawość wymaga ukazania Ewangelii taką jaka jest! Przynosi ogrom chwały i radości, ale niesie również cenę trudu, wyrzeczeń i poświęcenia. Przyglądając się życiu Pana Jezusa, apostołom i wszystkim wiernym Jego naśladowcom, ujrzymy zarówno chwile wzniosłe jak i spadające na nich kamienie oskarżeń, szyderstw i kłamstw.

Kolejna lekcja z życia naszego Pana i apostołów oraz jednego z najbardziej cenionych przez Pana Jezusa ludzi, uświadomi nam jak trudna, piękna i chwalebna jest droga człowieka wierzącego i dlaczego warto nią kroczyć płacąc tak wielką cenę!