29 listopada 2020

Nauka głoszona z mocą

Nauka głoszona z mocą

Zapraszam do wspólnego odkrywania przesłania jakie wypływa z Ew. Marka. Będzie to cykl Kazań ukazujący nam piękno i glebie nauki z tej Ewangelii, oraz doświadczenie mocy Słowa, które może przemienić życie każdego człowieka, w każdej dziedzinie.

Już pierwszy rozdział i początek drugiego odkryje przed nami, jak wielkie wrażenie na ludziach robiły słowa Pana Jezusa i jak wielkie dzieła zaczęły się dokonywać na ich oczach.

Moją modlitwą i celem jest, aby Boże Słowo z wielką mocą przemieniało nasze życie i byśmy byli świadkami i uczestnikami wielkiego Bożego poruszenia.