24 stycznia 2021

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9

Z duża łatwością i wielką szkodą przychodzi człowiekowi stawiać ludzkie prawo i porządek, ponad Bożą laską i miłością.

Cenna i ważna lekcja Pana Jezusa demaskuje religijną obłudę, by wskazać nam co naprawdę jest ważne i o co powinniśmy się troszczyć. Zobaczymy również, jak wartość ma postawa serca i jak wielki wpływ ma na naszą relacje z Bogiem. Usłyszymy jak Pan Jezus się modlił i co się wydarzyło. Wierzę, że będzie to czas, gdy my również z otwartym sercem i w głębokiej modlitwie zobaczymy Boże dzieła w naszym życiu.