7 czerwca 2020

Duch mówi do Zboru

Duch mówi do Zboru

Możemy być tego pewni, że Pan wciąż do nas mówi! Potrzebujemy usłyszeć Jego głos, do tego potrzebujemy wiedzieć w jaki sposób On do nas przemawia, jak go rozróżnić, co daje nam gwarancję, że to jest Jego głos. Przez całą Biblię, aż do Księgi Objawienia widzimy sytuacje, w których umiejętność usłyszenia Bożego głosu była związana z uniknięciem wielu niepotrzebnych niebezpieczeństw, bądź wiązała się z zapowiedzią Bożej ingerencji i rozwiązania problemu nie wspominając o zbawieniu, bo to oczywiście rzecz nadrzędna. Jego Słowo zawsze przynosiło nadzieję, uzdrowienie, pomoc, zwycięstwo, lista jest wręcz nieograniczona.
Usłyszenie Bożego głosu wiąże się również z darami Ducha, a szczególnie z darem proroctwa. Przyjrzymy się temu jak, do kogo, dlaczego Bóg przemawiał. Jakie to miało skutki dla życia ludzi, społeczności, miast i narodów. Zobaczymy jak funkcjonuje dar proroctwa i czy potrzebujemy go również dzisiaj.
Wierzę, że Pan będzie do nas mówił. Jego żywe Słowo poruszy nasze serce i przyniesie odpowiedź, której potrzebujemy.
Będzie to wyjątkowy czas i rozpoczniemy cały cykl kazań związany z darami Ducha Świętego i potrzebą rozpoznania i używania ich dzisiaj dla Jego chwały i do budowania żywego, zdrowego i pełnego mocy Kościoła!