10 czerwca 2020

Bądź wierny, aż do końca

Bądź wierny, aż do końca

Obraz jaki przedstawia nam Księga Objawienia Pana Jezusa powinien nie tylko nas zastanowić, lecz wzbudzić w naszych sercach, życiu Kościoła największy, najświętszy respekt i szacunek na jaki On zasługuje! To nie zabawa w kościół żyjący sobie jak mu się podoba i jest to dla niego wygodne! To odpowiedzialność stanąć przed zmartwychwstałym Chrystusem i godnie Go reprezentować!
Zbór w Tiatyrze ma powody do dumy, lecz również do głębokiej refleksji i podjęcia radykalnych kroków mających pozbyć się tego co przynosi im ujmę!

Zobaczymy w tym liście to co powinno być udziałem każdego Zboru i rzeczy, które nigdy nie powinny mieć w nim miejsca!

To będzie dobra i trudna lekcja! Wierzę, że dzięki temu Słowu będziemy umocnieni i odnowieni dla chwały Jezusa, by reprezentować najwyższe standardy Bożego Kościoła!