31 stycznia 2021

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10

Choć apostołowie już byli w podobnym położeniu i widzieli jak Pan Jezus w cudowny sposób to rozwiązał, to nie wyciągnęli należytej lekcji, by zachować właściwą postawę.

Wierze, że w Bożym Słowie znajdujemy przykłady, obietnice, objawie, pouczenie, proroctwa na każdy problem z jaki przychodzi nam się zmagać osobiście jak i sytuacji w świecie. Wystarczy, że podejdziemy do Niego z właściwą postawą i pełni wiary przyjmiemy, oraz zastosujemy Je w naszym życiu. Oby to czego nauczymy się z 8 rozdziału Ewangelii Marka w trwały i błogosławiony sposób zmieniło nasze serce i postawę wobec Boga, a to wyzwoliło nas z trudnych okoliczności życia!