27 stycznia 2021

Boża miłość robi różnicę! List do Filemona cz. 3

Boża miłość robi różnicę! List do Filemona cz. 3

Nie tylko w relacji z Bogiem, ale również w odniesieniu do nas nawzajem, Boża miłość dokonuje rewolucyjnej przemiany. Historia Onezyma jest tego świadectwem, to piękna ilustracja i ogromna zachęta dla kościoła, gdy widzimy i doświadczamy dzieła Bożej miłości w codziennym funkcjonowaniu społeczności.
Zachęceni słowami apostoła Pawła, postawą Filemona, przeminą życia Onezyma z jeszcze większą nadzieją będziemy oczekiwać tej cudownej transformacji w życiu ludzi. Wiemy, że jest nadzieja dla każdego, nawet gdy się zagubił, zrobił wiele głupich i złych rzeczy. Wiemy o tym, ponieważ to również nasza historia. Bóg wciąż przemianie ludzi swoją miłością i obdarza łaską. Będziemy się modlić o to modlić i przynosić chwałę Bogu za nasze życie, pełne Jego dobroci!