Wpis

Zwróć swój wzrok

Zwróć swój wzrok na Jezusa, Jak wielki jest twarzy tej czar! Urok ziemskich spraw, dziwnie zblednie wnet, W blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, Gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła zwyciężył już. W nim światłości i mocy jest zdrój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, Gdy gniecie cię troska...

Wpis

Ześlij deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz Wylej ocean Swej łaski Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski Łaska po łasce i fala za falą Łaska po łasce i fala za falą

Wpis

Ze mną krocz

Stworzycielu mój ze mną krocz Zbawco duszy mej ze mną krocz Władco wszelkich burz ze mną krocz Lekarzu ludzkich serc ze mną krocz Potrzebuję, potrzebuję Ciebie Jezu w każdy dzień Światło dla mych nóg ze mną krocz Źródło siły mej ze mną krocz W obecności Twej pokój jest, pokój jest W obecności Twej niegasnące światło...

Wpis

Zaśpiewaj Bogu serce me

Zaśpiewaj Bogu serce me Pieśń uwielbienia, czci: O Jego łasce świadczyć śmiem, Pan grzech przebaczył mi! Jezusa krew oczyszcza mnie, Jezusa krew oczyszcza mnie, Odnawia życie me. Nowym już, nowym już! Jezusa krew oczyszcza mnie, Odnawia życie me. Jak smutną była dusza ma, Gdy grzech obciążał ją, A teraz pieśń w mym sercu gra Obmyty...

Wpis

Zaśpiewać chcę miłości pieśń

Zaśpiewać chcę miłości pieśń Memu Zbawcy, Jezusowi Za dzieła Twe wychwalam Cię Kochany Zbawco, drogi Jezu Raduję się bo nazwałeś mnie Swym Tylko z Tobą pragnę być W Twych ramionach się skryć W Twych ramionach się skryć więc przytul mnie i ukryj mnie w Swych ramionach dziś

Wpis

Zabierz mnie tam

Panie proszę zabierz mnie Tam gdzie jest Twój tron Zabierz mnie od tłumu ludzi Przed oblicze Twe Chcę być Panie blisko Ciebie Patrzeć w Twoją twarz Świat zostawić gdzieś daleko W Twych objęciach trwać

Wpis

Za Twój krzyż

Przenikasz serce znasz każdą myśl I choć znów Cię ranię Wiem że mnie kochasz Twoja obecność otacza mnie I w każdej chwili Wiem że mnie kochasz Wiem że mnie kochasz Za Twój krzyż dziękować chcę Za krew co przelała się Za miłości Bożej cud Otworzyłeś grobu drzwi Twoją chwałą Niebo brzmi Nic nie zmieni tego...

Wpis

Z łaski jesteśmy zbawieni

Z łaski jesteśmy zbawieni Z łaski możemy tu stać Nie poprzez własne starania, Lecz przez Baranka krew Do obecności swej Panie, Tyś Powołał nas Twoja obecność pociąga nas Z Twej łaski jesteśmy tu, Z łaski jesteśmy tu Jeśli policzysz mi grzechy Już nie ma mnie Z łaski Twej jestem obmyty w Baranka krwi Z łaski...