Zaśpiewaj Bogu serce me

Zaśpiewaj Bogu serce me
Pieśń uwielbienia, czci:
O Jego łasce świadczyć śmiem,
Pan grzech przebaczył mi!

Jezusa krew oczyszcza mnie,
Jezusa krew oczyszcza mnie,
Odnawia życie me.
Nowym już, nowym już!
Jezusa krew oczyszcza mnie,
Odnawia życie me.

Jak smutną była dusza ma,
Gdy grzech obciążał ją,
A teraz pieśń w mym sercu gra
Obmyty jestem krwią!

Tak bardzo miłowałem świat
Dostojność, sławę, cześć;
Dziś kroczę już za zbawcą w ślad,
Chcę życie święte wieść.