Ześlij deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz
Wylej ocean Swej łaski

Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski
Łaska po łasce i fala za falą
Łaska po łasce i fala za falą