Zwróć swój wzrok

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Jak wielki jest twarzy tej czar!

Urok ziemskich spraw, dziwnie zblednie wnet,
W blasku Jego miłości bez miar.

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.

On królestwo diabła zwyciężył już.
W nim światłości i mocy jest zdrój.

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy gniecie cię troska i krzyż.

On ciężary zdejmie twe, ulży ci,
Tylko wierz i do Niego się zbliż!