10 kwietnia 2019

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. VII

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. VII

Sąd w znaczeniu Biblijnym to rzecz zbyt ważna, by nie poświęcić jej właściwej uwagi.
Kto będzie mu podlegał? Czy będzie jeden sąd dla wszystkich, czy więcej dla różnych ludzi i co o tym zdecyduje? To sporo ważnych pytań i potrzebujemy Biblijnych odpowiedzi. Choć temat wydaje się trudny, to ufam, że odpowiedzi przyniosą nam zbudowanie i wielkie błogosławieństwo! Pomogą lepiej zrozumieć dzieło naszego Zbawiciela i cieszyć się tym, od czego On nas uwolnił i to co nam przygotował! Ufam, że nauka o „sądzie” stanie się kolejnym krokiem w naszym wzroście i odbierzemy wielką zachętę do życia poświęconego Panu z Jego wszelkimi błogosławieństwami dla Kościoła!
Zapraszam!