3 kwietnia 2019

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. cz. VI

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. cz. VI

Zmartwychwstanie to jedno zagadnień Biblijnych tak ważnych, że ominięcie go lub umniejszenie jego znaczenia jest nie tylko błędem, lecz przynosi katastroficzne skutki!

O wyjątkowości zmartwychwstania i jego bezpośrednim wpływie na życie Kościoła, oraz o naszych osobistych doświadczeniach wynikających z jego faktu. Tym się zajmiemy podczas tego zwiastowania. Wierzę, że będziemy mieli wiele radości i osobistych głębokich przeżyć z nauki o zmartwychwstaniu i zapoczątkuje zmiany tak wielkie, że nasze życie wzniesie się na duchowe wyżyny i dokonają się rzeczy na miarę Bożego Królestwa!

Zapraszam.