21 czerwca 2020

Życie i służba w Duchu Świętym

Życie i służba w Duchu Świętym

Im szybciej odkryjemy rolę i dzieło Ducha Świętego tym owocniejszej i skuteczniejsze będzie nasze życie i służba! Dlatego podczas cyklu czerwcowych nabożeństw, głównym tematem jest Osoba i dzieło Ducha Świętego! Po raz kolejny zajrzymy do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, by zobaczyć jak wiele wspaniałych darów ma Bóg dla Kościoła i jak dzięki nim możemy służyć sobie nawzajem budując, zachęcając i czyniąc rzeczy, które pozwalają nam uczestniczyć w wielkim Bożym dziele!

Potrzebujemy zdrowej nauki na ich temat, szczerego pragnienia ich posiadania i otwartości na ich działanie dla dobra Bożego Królestwa.

Wierzę, że dzięki temu możemy stać się bardziej dojrzałym, zwycięskim i przynoszącym obfity plon Kościołem. Dary Ducha czynią różnice!