23 czerwca 2019

Po prostu proś

Po prostu proś

Ufam, że podczas tego nabożeństwa będziemy mieć tyle pokory i dostatecznie wiele wiary, by stanąć przed Jezusem i prosić Go o coś bardzo wyjątkowego! Inspiracją dla nas będzie historia z Ew. Łukasza. Ukazuje nam prawdziwy, niezwykły obraz Pana Jezusa i łamie stereotypy i utarte schematy nawet w ewangelikalnym świecie. Wierzę, że doświadczymy wyjątkowej łaski i zrodzą się kolejne świadectwa Bożej mocy w życiu każdego z nas! Zapraszam nie tylko do wysłuchania, ale do otwartości i szczerości. Niech dokona się Jego dzieło w naszym życiu i niech Jezus otrzyma za to wszelką chwałę!