18 listopada 2020

Pilnuj tego co masz – Apokalipsa 17

Pilnuj tego co masz – Apokalipsa 17

W Chrystusie otrzymaliśmy wszystko czego potrzebujemy, by cieszyć się błogosławionym życiem. Lecz niebezpieczeństwem czasów ostatecznych będą zmrożone działania demoniczne, aby nas okraść z tego co mamy i uczynić nieczułymi i nie przygotowanymi na powtórne przyjście naszego Zbawiciela. Dlatego ostrzeżenie dotyczy czuwania i pilnowania tego co jest tak cenne.

To bedą słowa ostrzeżenia, ale również pełne zachęty i łaski, byśmy mogli nadal się cieszyć wszelkim dobrem pochodzącym od Boga i żyć w pokoju oczekując naszego Pana!