23 listopada 2022

Ojcze nasz – cz. 5 – „Zbaw nas ode złego”

Ojcze nasz – cz. 5 – „Zbaw nas ode złego”

Jedna z fraz modlitwy Pańskiej wypowiadana w tradycyjny sposób kłuci się z tym co wiemy o Bogu, co zostało nam objawione w Biblii. Jak więc mamy rozumieć frazę „I nie wódz nas na pokuszenie…”? Z wielką uwagą i respektem odniesiemy się również do kolejnej części wyrażającą naszą prośbę o wybawienie nas od złego. To będzie lekcja odkryć wielkich rzeczy, wymagających głębokiej wiary i ogromnej pokory.