16 listopada 2022

Ojcze nasz – cz. 4 – „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy…”

Ojcze nasz – cz. 4 – „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy…”

Dochodząc do frazy w modlitwie Pańskiej „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy…” powinniśmy to zrobić ze świadomością naszej postawy wobec ludzi, którzy spowodowali w naszym życiu coś, co wymaga tego radykalnego kroku wiary.
Jedna z najważniejszych lekcji w naszym życiu uwarunkowana jest naszym stosunkiem do bolesnych doświadczeń w relacjach z ludźmi. Aby ciszyć w pełni wolnością serca i duchowym wzrostem każdego dnia, niezbędne jet poważne potraktowanie wszystkich Słów tej wyjątkowej możliwy i zaangażowanie w nie naszej woli i serca.