20 lutego 2019

Oddani – znaczy szczęśliwi

Oddani – znaczy szczęśliwi

Oddani temu, co czynił i nakazał nam Pan Jezus, nie tylko wypełnimy Jego wole, ale doprowadzi nas do tego, co jest najlepsze dla naszego życia.
O dwóch rzeczach, które są naszym powołaniem i odpowiedzią na więcej niż moglibyśmy przypuszczać.
O tym podczas tego zwiastowania.