24 lipca 2019

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Czy dekalog obowiązuje współczesnych chrześcijan? Jak Jezus odnosił się do zakonu? Jak zmieniły się standardy Bożych praw od czasów Jezusa? Co oznacza złowieszczo brzmiące stwierdzenie, że „litera zabija”? Co wyznacza granice w naszym codziennym postępowaniu?

II List do Koryntian (3; 3-6) definiuje nam priorytety postępowania w naszym życiu wskazując na wielki przywilej bycia listem Chrystusowym wysłanym do świata, niwelując jednocześnie znaczenie spraw, które nas angażują emocjonalnie ale nie przynoszą oczekiwanych owoców w naszym życiu. Jezus bardzo jasno definiuje nam drogę pojednania z Ojcem oraz drogę pojednania z ludźmi. Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z Bożym Słowem, w którym odnajdziemy historię zmagań człowieka z Bożym prawem.