20 września 2020

Kształt kubłaka

Kształt kubłaka

Od chwili gdy Pan Jezus zamieszkał w naszym sercu otrzymaliśmy nowe życie! To najlepsze co mogło nas spotkać i najważniejsza decyzja jaką mogliśmy podjąć. Od tego momentu to On powinien kształtować nasz charakter i wytyczać cel naszemu życiu. A jeśli tak nie jest, jeśli nie pozwalamy na Jego kierownictwo i próbujemy sami zarządzać naszym życiem? Podobnie ze Zborem, to my realizujemy swoje plany lub kultywujemy jedynie tradycje?

Jaki kształt powinno mieć nasze życie i jak powinien wyglądać Zbór, który żyje pełnią Ewangelii?

Wspólnie poszukamy odpowiedzi w Bożym Słowie i ufam, że przyniesie nam to ogromne błogosławieństwo! Wierzę, że głębokim pragnieniem każdego Bożego dziecka, jest być pełnym Bożego ducha i szczerze Mu oddanym! Tylko to może uczynić nas prawdziwie szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi wiary!