19 lutego 2020

Jak rozpoznać Bożą wolę?

Jak rozpoznać Bożą wolę?

To jedno z najważniejszych pytań w życiu człowieka wierzącego. Ponieważ od rozpoznania i poddania się Bożemu prowadzeniu zależy nasza przyszłość. To jedna z tych rzeczy, co do których powinniśmy posiadać niezachwianą pewność. Życie człowieka wierzącego jest w rękach Boga, dlatego pragniemy słyszeć Jego głos i rozumieć Jego wolę. Wiedząc jak dobrego, łaskawego i pełnego mocy mamy Pana, możemy cieszyć się pokojem w podróży poddanej nawigacji Ducha Świętego!

Podczas kolejnego cyklu opartego na 27 rozdziale Dziejów Apostolskich zapraszam do odkrywania tego co jest dla nas dobre, unikać rzeczy, przed którymi Słowo nas ostrzega i zachowywać ufność nawet podczas największych burz w naszym życiu.