26 lutego 2020

Jak rozpoznać Bożą wolę? cz. II

Jak rozpoznać Bożą wolę? cz. II

Rozpoznanie Bożej woli to klucz do uniknięcia niepotrzebnego niebezpieczeństwa i poniesienia szkody.

Mimo naszych błędów i sytuacji gdzie się znaleźliśmy niezależnie od nas, wciąż jest droga wyjścia i rozwiązania najtrudniejszych problemów

Możemy się znaleźć na wzburzonym morzu, gdzie fale niszczą i pochłaniają wiele dobrych rzeczy, lecz mimo takiej sytuacji mamy przykład w jaki sposób Bóg może i chce nas uratować.

Zobaczymy praktyczne kroki ratunku, obyśmy tylko potrafili zachować tyle pokory i przyjęli Boże ocalenie, bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić.