Nasza głęboka potrzeba
Kazania

Nasza głęboka potrzeba

Gdzieś w głębi serca każdej wierzącej osoby, jest głębokie pragnienie i potrzeba uczestniczenia w tym, co historia i przeczytane świadectwa z pół misyjnych nazwały przebudzeniem. Na czym polega i od czego się rozpoczyna duchowe przebudzenie? Jak rozpoznać symptomy przebudzenia?

Życie zgodne z wiarą
Kazania

Życie zgodne z wiarą

Jeśli nie żyjemy tak jak wierzymy, to jak żyjemy? To prawda, że jesteśmy zbawieni, ale to prowadzi nas do kolejnych rzeczy, do których powołał nas Pan! Tajemnica naszego szczęścia i rozwiązanie naszych problemów może być w Słowie, którego się obawiamy, lub uznajemy za zbyt wzniosłe, by mogło dotyczyć naszego życia.

Pod Jego ręką
Kazania

Pod Jego ręką

Zbyt szybko i zbyt łatwo ulegamy zniechęceniu i ostatecznie się poddajemy. Dlaczego dobre rzeczy napotykają tak wiele trudności? Po czym mogę rozpoznać wolę Bożą? Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają, gdy postanawiamy służyć Bogu?

Pobudzeni przez Boga
Kazania

Pobudzeni przez Boga

Jest coś co Bóg składa w nasze serca, a czyni to ponieważ nas kocha i chce dla nas i przez nas tego co najlepsze. To „miłe brzemię” pozwala nam doświadczyć tego, co czyni nasze życie wyjątkowym.
W oparciu o Księgę Ezdrasza i osobiste doświadczenia podzielę się i zachęcę nas wszystkich do udziału w tym, co