Bardzo ważne dzieło Jezusa
Kazania

Bardzo ważne dzieło Jezusa

To dzieło Jezusa uczyni w naszym życiu ogromną różnicę i dlatego powinniśmy się mu bacznie przyjrzeć. Jego brak nie tylko wpędzi nas w problemy, ale hamuje nasz duchowy wzrost. Podczas tego zwiastowania zachęcę do wyjątkowej modlitwy, która nie tylko jest zgodna z Bożą wolą, ale pozwoli nam czerpać znacznie więcej z nieograniczonych

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?
Kazania

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Trzy razy się Go zaparł, trzy razy wyznał jak bardzo miłuje Pana i trzy razy... Właśnie o tych trzech wydarzeniach, które na trwałe zmieniły życie Piotra będziemy słuchali podczas tego zwiastowania. Jakie wydarzenia w naszym, życiu mogą pomoc nam stać się takimi jakimi pragniemy, albo potrzebujemy się stać, a jeszcze lepiej jakimi Bóg pragnie abyśmy się stali?

Przechodząc przez trudności
Kazania

Przechodząc przez trudności

Wszyscy przechodzimy przez trudniejsze okresy w naszym życiu. Nie zdziwił bym się gdyby ktoś czytając ten tekst właśnie tego doświadczał, dlatego potrzebujemy sięgnąć do pewnego wydarzenia w Nowym Testamencie i pójść za przykładem naszego Pana, aby doświadczyć uwalniającej mocy, albo też mocy, która doda nam sił byśmy przez to mogli przejść w zwycięski sposób.

Gdy usłyszysz złe wieści
Kazania

Gdy usłyszysz złe wieści

Trzy zdania wypowiedziane przez Pana Jezusa! Podczas tego zwiastowania pragnę się odnieść do trzech wypowiedzi Pana Jezusa, jedna z nich to wyjątkowe Słowo, którego realizacja może nastąpić tylko dzięki temu, że On jest naszym Panem i ma moc aby się wypełniło w naszym życiu. Jestem głęboko przekonany, że wsłuchując…

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia
Kazania

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Czy dekalog obowiązuje współczesnych chrześcijan? Jak Jezus odnosił się do zakonu? Jak zmieniły się standardy Bożych praw od czasów Jezusa? Co oznacza złowieszczo brzmiące stwierdzenie, że „litera zabija”? Co wyznacza granice w naszym codziennym postępowaniu? II List do Koryntian (3; 3-6) definiuje nam priorytety postępowania w naszym życiu wskaz

Najważniejsze spotkanie w naszym życiu
Kazania

Najważniejsze spotkanie w naszym życiu

Kiedy mogę być prawdziwie szczęśliwym? Kto może może mieć pewność zbawienia i relacji z Bogiem? Na przykładzie historii, którą opisuje tylko Ew. Łukasza zobaczymy, jak jedno spotkanie z właściwą osobą może odmienić nasze całe życie! Nie jest to odosobniony przypadek, lecz wspaniały przykład i ogromną zachęta dla nas wszystkich. Jestem przekonany, że nasz wspólny czas

Dla Jego chwały
Kazania

Dla Jego chwały

Ziemska misja Pana Jezusa miała bardzo jasny cel. Wiedział dokąd zmierza i z jak wielkim poświeceniem się to wiąże. Dlatego Jego codzienne życie i służba jest tak wielkim wzorem i po dzień dzisiejszy niesie przesłanie obwieszczające nadzieje wszystkim ludziom. Co jest naszym celem i dlaczego to tak ważne, byśmy go znali?

O zagubionej owcy, drachmie i dwóch synach
Kazania

O zagubionej owcy, drachmie i dwóch synach

Piętnasty rozdział Ew. Łukasza ukazuje nam ogrom Bożej miłości i uczy nas jak bardzo jesteśmy dla Niego cenni! Wczytując się w poszczególne przypowieści odkrywamy życiowe lekcje dla nas samych, uczymy się czegoś co nadaje naszemu życiu w relacji z Bogiem i ludźmi wyjątkowy charakter. Nie tylko świat potrzebuje nawrócenia,

Zerwać diabelskie więzy
Kazania

Zerwać diabelskie więzy

Dlaczego jedni się radowali widząc dzieła Jezusa, a inni patrząc na to samo byli pełni oburzenia? Jaką lekcje możemy wyciągnąć patrząc jak Pan Jezus rozwiązuje „diabelskie więzy” wbrew oburzeniu Jego przeciwników?
Co jest świadectwem mojej szczerości i całkowitego zaufania Bogu?

Nasza wielka potrzeba
Kazania

Nasza wielka potrzeba

Wszyscy go potrzebujemy, każdy z nas w głębi swojego serca potrzebuje czegoś, co może zapewnić nam tylko Bóg! Dom, rodzina, sprzyjające warunki środowiska w jakich się wychowywaliśmy są nie wystarczające, by uczynić nas w pełni szczęśliwymi, lub ich brak nie może nas skazać na chroniczne przekleństwo! Od czego zależy powodzenie naszego życia?