Kierunek naszego serca
Kazania

Kierunek naszego serca

Centralnym miejscem naszego życia jest serce, nie jako organ lecz przestrzeń, czyli wyjątkowe miejsce na Bożą obecność, wiarę, miłość, wszelkie uczucia związane z naszymi najbliższymi. To jak nim zarządzamy, na co nastawiamy nasze serce może decydować o jakości, na nawet wieczności życia. To niezwykle ważne, byśmy go nie tylko

W obliczu Boga
Kazania

W obliczu Boga

Tak wierzę w przemianę ludzi, wierzę również w przemianę Kościoła! Dlatego, że mam do tego solidną podstawę w Bożym Słowie i świadectwie jakiego dokonuje Duch Święty na przestrzeni całej historii zbawienia! Wierzę, że stając wspólnie w obliczu Boga możemy być świadkami rzeczy niezwykłych. Taka też jest moja nadzieja

Uwierzyć i wyznać
Kazania

Uwierzyć i wyznać

Potrzebujemy uwierzyć w Jezusa, lecz również potrzebujemy go wyznać! To pierwsze rodzi się w naszym sercu gdy zwiastowana jest nam Ewangelia. Wyznanie jest konsekwencją naszej wiary i potrzebujemy je dokonać w sposób nie budzący cienia wątpliwości, że naszym Panem i Bogiem jest Jezus!

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy
Kazania

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy

Zawsze jest dobry czas na czynienie niezwykłych rzeczy! Wydaje się zwykła wizyta w Świątyni, zapoczątkowała szereg niezwykłych rzeczy w życiu Piotra, Jana, apostołów i całego Kościoła! Miejsce i czas zawsze jest właściwy, póki trwa Boża łaska, by objawiła się Boża miłość i moc! Przyjrzymy się historii uzdrowienia sparaliżowanego...

Zbawienie i nieograniczony wzrost
Kazania

Zbawienie i nieograniczony wzrost

Kazanie apostoła Piotra podczas Zielonych Świat, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego zawiera w swej treści podstawy do zbudowania w sercach słuchaczy wiary, która doprowadziła ich do Zbawienia. Jest w nim również lekcja dla ludzi nowonarodzonych, o tym co jest podstawą bycia częścią żywego Kościoła! Na koniec drugiego rozdziału...

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”
Kazania

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”

W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich odnajdujemy nie tylko opis zesłania Ducha Świętego lecz również mowę apostoła Piotra. Przyjrzymy się temu pełnemu mocy przesłaniu i oby nasze z równą uwagą i otwarciem (jak miało miejsce u pierwszych słuchaczy) przyjęły płynąca z niej naukę! To kazanie poruszyło i przemieniało tysiące

Przemiana trudna do uwierzenia
Kazania

Przemiana trudna do uwierzenia

Tylko w Chrystusie możliwe są zmiany tak duże i tak trwałe, że nawet najbliżsi nam ludzi będą zadziwieni ich skalą! Jest to zarówno dramatyczne wydarzenie jak i trwający przez całe życie proces.
Będzie to czas rozważania Słowa i dochodzenia do Bożych praw mających głęboki i bardzo skuteczny wpływ na nasze życie!

Tak jak na początku
Kazania

Tak jak na początku

Nie tylko nie powinniśmy się obawiać niczego z nauki Pana Jezusa, ale wszystko przyjmować bez względu na skale trudności i wyzwań jakie nam rzuca! Ostatnie polecania wydają się wręcz niemożliwe do spełnienia dla garstki wystraszonych ludzi, a jednak dzieło Pańskie nie tylko się nie zatrzymało, ale z wielką mocą i siłą przewróciło najpierw Jerozolimę

Do czego Bogu potrzebne jest błoto
Kazania

Do czego Bogu potrzebne jest błoto

Jakie rzeczy we mnie mogą hamować wielkie dzieła Boże? Nasze życie to ciągła przemiana, nie tylko charakteru (co uważam za rzecz niezwykle ważną), ale również naszego sposobu myślenia, co jest rzeczą niezwykle trudną. Właśnie o tym będzie to rozważanie, uświadomimy sobie jak wiele ograniczeń w nas ma nie tylko wpływ