Nasza głęboka potrzeba
Kazania

Nasza głęboka potrzeba

Gdzieś w głębi serca każdej wierzącej osoby, jest głębokie pragnienie i potrzeba uczestniczenia w tym, co historia i przeczytane świadectwa z pół misyjnych nazwały przebudzeniem. Na czym polega i od czego się rozpoczyna duchowe przebudzenie? Jak rozpoznać symptomy przebudzenia?

Życie zgodne z wiarą
Kazania

Życie zgodne z wiarą

Jeśli nie żyjemy tak jak wierzymy, to jak żyjemy? To prawda, że jesteśmy zbawieni, ale to prowadzi nas do kolejnych rzeczy, do których powołał nas Pan! Tajemnica naszego szczęścia i rozwiązanie naszych problemów może być w Słowie, którego się obawiamy, lub uznajemy za zbyt wzniosłe, by mogło dotyczyć naszego życia.

Pod Jego ręką
Kazania

Pod Jego ręką

Zbyt szybko i zbyt łatwo ulegamy zniechęceniu i ostatecznie się poddajemy. Dlaczego dobre rzeczy napotykają tak wiele trudności? Po czym mogę rozpoznać wolę Bożą? Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają, gdy postanawiamy służyć Bogu?

Pobudzeni przez Boga
Kazania

Pobudzeni przez Boga

Jest coś co Bóg składa w nasze serca, a czyni to ponieważ nas kocha i chce dla nas i przez nas tego co najlepsze. To „miłe brzemię” pozwala nam doświadczyć tego, co czyni nasze życie wyjątkowym.
W oparciu o Księgę Ezdrasza i osobiste doświadczenia podzielę się i zachęcę nas wszystkich do udziału w tym, co

Bardzo ważne dzieło Jezusa
Kazania

Bardzo ważne dzieło Jezusa

To dzieło Jezusa uczyni w naszym życiu ogromną różnicę i dlatego powinniśmy się mu bacznie przyjrzeć. Jego brak nie tylko wpędzi nas w problemy, ale hamuje nasz duchowy wzrost. Podczas tego zwiastowania zachęcę do wyjątkowej modlitwy, która nie tylko jest zgodna z Bożą wolą, ale pozwoli nam czerpać znacznie więcej z nieograniczonych

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?
Kazania

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Trzy razy się Go zaparł, trzy razy wyznał jak bardzo miłuje Pana i trzy razy... Właśnie o tych trzech wydarzeniach, które na trwałe zmieniły życie Piotra będziemy słuchali podczas tego zwiastowania. Jakie wydarzenia w naszym, życiu mogą pomoc nam stać się takimi jakimi pragniemy, albo potrzebujemy się stać, a jeszcze lepiej jakimi Bóg pragnie abyśmy się stali?

Przechodząc przez trudności
Kazania

Przechodząc przez trudności

Wszyscy przechodzimy przez trudniejsze okresy w naszym życiu. Nie zdziwił bym się gdyby ktoś czytając ten tekst właśnie tego doświadczał, dlatego potrzebujemy sięgnąć do pewnego wydarzenia w Nowym Testamencie i pójść za przykładem naszego Pana, aby doświadczyć uwalniającej mocy, albo też mocy, która doda nam sił byśmy przez to mogli przejść w zwycięski sposób.