Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów
Kazania

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów

Wiemy jak ważny jest dar proroctwa, świadczą o tym niezwykłe historie Biblijne gdy Duch Święty mówił do ludzi, zborów, miast i narodów. Mamy również wiele wspaniałych historii jak Duch Święty przemawiał do ludzi w historii Kościoła i jak wielki to miało wpływ na ich życie i służbę. Potrzebujemy tego daru, jak również uczyć się słuchać Bożego

List do Zboru w Laodycei – Bądź gorliwy
Kazania

List do Zboru w Laodycei – Bądź gorliwy

Nie wszystko co mówi Pan jest miłem i przyjemne do wysłuchania, ale nawet w najtrudniejszych Słowach jest Jego miłości do Kościoła. I nawet jeśli Zbór wymaga pokuty i zmiany jest dla niego nadzieja. Wystarczy szczerość serca i proste pełne oddania posłuszeństwo. Sytuacja Zboru w Laodycei to obraz Kościoła, który stał

Za sprawą Ducha
Kazania

Za sprawą Ducha

Gdyby nie rola i dzieło Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, właściwie nie byłoby tej księgi, lub niewiele istotne notatki bez szczegolnego wpływu na nasze życie. Czy podobnie ma się sytuacja dzisiaj? Jeśli ograniczymy i ujmiemy dzieło Ducha Świętego w Kościele, Zborze co pozostanie? No cóż wyobrażnie nam podpowiada, że

List do zboru w Filadelfii – Otwarte drzwi
Kazania

List do zboru w Filadelfii – Otwarte drzwi

Z radością i przyjemnością powracamy do tego listu. Powodem jest to, jak wiele dobrych rzeczy mówi do tej wspólnoty Jezus i jak wielkie obietnice i perspektywy stoją pędź nimi otworem. Jaki Zbór, by tego nie chciał usłyszeć? Lecz musimy się zastanowić co jest tego powodem? Co jest w nich tak niezwykłego, że słyszą tak niezwykle

Życie i służba w Duchu Świętym
Kazania

Życie i służba w Duchu Świętym

Im szybciej odkryjemy rolę i dzieło Ducha Świętego tym owocniejszej i skuteczniejsze będzie nasze życie i służba! Dlatego podczas cyklu czerwcowych nabożeństw, głównym tematem jest Osoba i dzieło Ducha Świętego! Po raz kolejny zajrzymy do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, by zobaczyć jak wiele wspaniałych darów

List do Zboru w Sardes – Bądź czujny
Kazania

List do Zboru w Sardes – Bądź czujny

To, że tak wiele cudownych rzeczy otrzymaliśmy z łaski, za darmo nie oznacza, że powinnismy to traktować lekko i pobłażać naszemu życiu. Łaska to dar, ale również odpowiedzialność. Wielką cenę zapłacił za nas nasz Zbawiciel, tym bardziej powinnismy zachować ostrożność i czujność, nie pozwalając sobie na utratę czegokolwiek z tego skarbu.

Tylko w Duchu Świętym
Kazania

Tylko w Duchu Świętym

Sporo jest kontrowersji wobec darów Ducha Świętego. Większość z nich jest wynikiem nadużyć jakich się dokonuje powołując się na Jego działanie, gdy w rzeczywistości jest to dalekie od Jego standardów.
Nie tylko dobrze, ale konieczne jest zapoznanie się z listą darów i sposobem w jaki Duch Święty działa. Temu celowi ma

Duch mówi do Zboru
Kazania

Duch mówi do Zboru

Możemy być tego pewni, że Pan wciąż do nas mówi! Potrzebujemy usłyszeć Jego głos, do tego potrzebujemy wiedzieć w jaki sposób On do nas przemawia, jak go rozróżnić, co daje nam gwarancję, że to jest Jego głos. Przez całą Biblię, aż do Księgi Objawienia widzimy sytuacje, w których umiejętność usłyszenia Bożego głosu była związana

Bóg odpowiada ogniem
Kazania

Bóg odpowiada ogniem

Jeden z symboli Ducha Świętego to ogień. Wspominam o nim, ponieważ jedna z historii Starego Testamentu opowiada o tym jak Bóg odpowiedział ogniem. Zobaczymy w jakich to było okolicznościach i jaki miało wpływ na Izraela. Zobaczymy też w jakich okolicznościach i jak Bóg zesłał swego Ducha na 120 ludzi zebranych

Niezwykła przemiana
Kazania

Niezwykła przemiana

To dzięki Duchowo Świętemu następują w nas wielkie i niezwykle zmiany! On dokonuje dzieła, które czyni nasze życie niezwykłym, przemienia nasze serce, umysł, rodzi w nas pragnienia i uzdalnia do rzeczy, które są poza naszymi cielesnymi możliwościami. Kolejne kazanie o osobie i dziele Ducha Świętego oparte będzie na historii