Hegemonia strachu – Apokalipsa rozdział 6
Kazania

Hegemonia strachu – Apokalipsa rozdział 6

Tak wiele razy Słowo Boże przynosi nam kojące serce zapewnienie o Bożej trosce i opiece nad naszym życiem. W obliczu zjawisk jakie miały miejsce i pojawią się, wzbudza się fala strachu niczym tsunami, która zalewa „cały świat”, dlatego tak bardzo potrzebujemy ponad naturalnej mocy łaski, by widząc ogarnięty świat „pandemią

Mały człowiek o wielkim sercu
Kazania

Mały człowiek o wielkim sercu

Co wspólnego z nami możemy odkryć w historii spotkania Jezusa z Zacheuszem? Śmiem twierdzić, że więcej niż moglibyśmy się spodziewać. Mam tez nadzieję, że nabożeństwo to zakończy się równie chwalebnie w naszym życiu, jak historia tego człowieka.

„Jeźdźcy apokalipsy” – Apokalipsa rozdział 6
Kazania

„Jeźdźcy apokalipsy” – Apokalipsa rozdział 6

Historia donosi nam o wydarzeniach, które niepokoiły i niszczyły narody i ludzi. Obecna sytuacja na świecie również jest trudna. Jak powiązać wizję Jana z tym co było i ma nastąpić? Jak będzie wyglądał scenariusz na najbliższy czas? Czy ludzkość może uniknąć trudności? Jak sobie poradzić w dobie kryzysu? Przyjrzymy się jak na

Z pokolenia w pokolenie
Kazania

Z pokolenia w pokolenie

Wszyscy popełniamy błędy, wiele wybitnych postaci biblijnych dopuściło się rzeczy, które nie były chlubne w ich życiorysie. Lecz nie będzie moim celem wytykać komuś błędy, lecz odkryć przed nami to, co może dać nam tylko Boże Słowo rozwiązanie, by zło nie szło dalej przynosząc wyniszczające skutki. Na przykładzie patriarchów

Godzien jest Baranek – Apokalipsa rozdział 5
Kazania

Godzien jest Baranek – Apokalipsa rozdział 5

To wielki i niezwykle ważny moment w Objawieniu gdy ukazuje się Janowi obraz Baranka. Łzy Jana znikają, przychodzi niezwykle cenna lekcja dla Kościoła, ponieważ w każdym czasie, my wszyscy przeżywamy chwile, w których ten wyjątkowy obraz Objawienia ma dla nas moc pocieszenia i zachęcenia!

Przypowieść o marnotrawnym synu
Kazania

Przypowieść o marnotrawnym synu

Dlaczego wielu wierzących ludzi utraciło pasje i radość w relacji z Bogiem? Postaramy się spojrzeć na postać starszego brata i wyciągnąć lekcje, by na nowo nasze życie mogło powrócić do pięknej i głębokiej relacji z Bogiem.

Wizja Nieba – Apokalipsa rozdział 4
Kazania

Wizja Nieba – Apokalipsa rozdział 4

Gdy sceneria z ziemi przynosi się do Nieba temperatura naszych serc powinna wzrosnąć jeszcze bardziej. Bo oto otrzymujemy niebiańską perspektywę tego, co nie tylko stoi przed nami otworem, ale ukazuje nam Boga w jego chwale i niezwykłym otoczeniu. Widzimy obrazy, które wymagają zrozumienia i przełożenia na nasze obecne

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami
Kazania

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami

Potrzebujemy odpowiedzi wynikających z Bożego Słowa, nauki apostolskiej ma temat daru mówienia językami i właściwego, zdrowego używania go w naszym życiu i służbie Kościoła.
Oczywiście jest wiele pytań, czy dzisiaj potrzebujemy tego daru, czy wciąż jest aktualny, czy zawsze jest potwierdzeniem

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów – cz. II
Kazania

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów – cz. II

Wiemy jak ważny jest dar proroctwa, świadczą o tym niezwykłe historie Biblijne gdy Duch Święty mówił do ludzi, zborów, miast i narodów. Mamy również wiele wspaniałych historii jak Duch Święty przemawiał do ludzi w historii Kościoła i jak wielki to miało wpływ na ich życie i służbę. Potrzebujemy tego daru, jak również uczyć się słuchać Bożego

Objawienie Jezusa – Apokalipsa rozdział 1
Kazania

Objawienie Jezusa – Apokalipsa rozdział 1

Objawienie Jezusa! Za nami siedem listów do siedmiu Zborów. Obecnie zajmiemy się poszczególnymi rozdziałami i tematami jakie w nich zostają nam objawione. Na początek czas i miejsce, oraz osoba Jezusa, objawione Słowo poszerza nasze spojrzenie na Niego, to kim jest i czego dla nas dokonał. Dzięki temu możemy sobie uświad