Nasza głęboka potrzeba
Kazania

Nasza głęboka potrzeba

Gdzieś w głębi serca każdej wierzącej osoby, jest głębokie pragnienie i potrzeba uczestniczenia w tym, co historia i przeczytane świadectwa z pół misyjnych nazwały przebudzeniem. Na czym polega i od czego się rozpoczyna duchowe przebudzenie? Jak rozpoznać symptomy przebudzenia?

Życie zgodne z wiarą
Kazania

Życie zgodne z wiarą

Jeśli nie żyjemy tak jak wierzymy, to jak żyjemy? To prawda, że jesteśmy zbawieni, ale to prowadzi nas do kolejnych rzeczy, do których powołał nas Pan! Tajemnica naszego szczęścia i rozwiązanie naszych problemów może być w Słowie, którego się obawiamy, lub uznajemy za zbyt wzniosłe, by mogło dotyczyć naszego życia.

Pod Jego ręką
Kazania

Pod Jego ręką

Zbyt szybko i zbyt łatwo ulegamy zniechęceniu i ostatecznie się poddajemy. Dlaczego dobre rzeczy napotykają tak wiele trudności? Po czym mogę rozpoznać wolę Bożą? Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają, gdy postanawiamy służyć Bogu?

Pobudzeni przez Boga
Kazania

Pobudzeni przez Boga

Jest coś co Bóg składa w nasze serca, a czyni to ponieważ nas kocha i chce dla nas i przez nas tego co najlepsze. To „miłe brzemię” pozwala nam doświadczyć tego, co czyni nasze życie wyjątkowym.
W oparciu o Księgę Ezdrasza i osobiste doświadczenia podzielę się i zachęcę nas wszystkich do udziału w tym, co

Bardzo ważne dzieło Jezusa
Kazania

Bardzo ważne dzieło Jezusa

To dzieło Jezusa uczyni w naszym życiu ogromną różnicę i dlatego powinniśmy się mu bacznie przyjrzeć. Jego brak nie tylko wpędzi nas w problemy, ale hamuje nasz duchowy wzrost. Podczas tego zwiastowania zachęcę do wyjątkowej modlitwy, która nie tylko jest zgodna z Bożą wolą, ale pozwoli nam czerpać znacznie więcej z nieograniczonych

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?
Kazania

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Trzy razy się Go zaparł, trzy razy wyznał jak bardzo miłuje Pana i trzy razy... Właśnie o tych trzech wydarzeniach, które na trwałe zmieniły życie Piotra będziemy słuchali podczas tego zwiastowania. Jakie wydarzenia w naszym, życiu mogą pomoc nam stać się takimi jakimi pragniemy, albo potrzebujemy się stać, a jeszcze lepiej jakimi Bóg pragnie abyśmy się stali?

Przechodząc przez trudności
Kazania

Przechodząc przez trudności

Wszyscy przechodzimy przez trudniejsze okresy w naszym życiu. Nie zdziwił bym się gdyby ktoś czytając ten tekst właśnie tego doświadczał, dlatego potrzebujemy sięgnąć do pewnego wydarzenia w Nowym Testamencie i pójść za przykładem naszego Pana, aby doświadczyć uwalniającej mocy, albo też mocy, która doda nam sił byśmy przez to mogli przejść w zwycięski sposób.

Gdy usłyszysz złe wieści
Kazania

Gdy usłyszysz złe wieści

Trzy zdania wypowiedziane przez Pana Jezusa! Podczas tego zwiastowania pragnę się odnieść do trzech wypowiedzi Pana Jezusa, jedna z nich to wyjątkowe Słowo, którego realizacja może nastąpić tylko dzięki temu, że On jest naszym Panem i ma moc aby się wypełniło w naszym życiu. Jestem głęboko przekonany, że wsłuchując…

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia
Kazania

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Czy dekalog obowiązuje współczesnych chrześcijan? Jak Jezus odnosił się do zakonu? Jak zmieniły się standardy Bożych praw od czasów Jezusa? Co oznacza złowieszczo brzmiące stwierdzenie, że „litera zabija”? Co wyznacza granice w naszym codziennym postępowaniu? II List do Koryntian (3; 3-6) definiuje nam priorytety postępowania w naszym życiu wskaz