U Boga możliwe jest wszystko – Ew. Marka cz. 13
Kazania

U Boga możliwe jest wszystko – Ew. Marka cz. 13

Począwszy od zbawienia, przez duchowy wzrost, czynienie rzeczy w Jego imieniu , służby darami Ducha, wszystko musi mieć źródło w Bogu! Nasze dzieła są o tyle wielkie, o ile całkowicie polegamy na wielkości i mocy Boga. Pan Jezus udziela swoim uczniom bezcennej lekcji, że tylko dzięki Niemu możemy cieszyć się nowym życiem

Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2
Kazania

Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2

Przez wieki do dnia dzisiejszego niezmienna jest łaska Boża dzięki której możemy być zbawieni przez wiarę! Dzieło Pana Jezusa i nauka apostołka jest pewnym fundamentem naszego zbawienia. Nic nie może być równie ważne i niczemu innemu nie powinniśmy poświecić tyle uwagi i zaangażowania naszych serc, modlitw i dział

Bądź mocny i mężny – Jozuego 1
Kazania

Bądź mocny i mężny – Jozuego 1

To nowy cykl środowych nabożeństw opartych na księdze Jozuego. Przyjrzymy się tej niezwykłej historii ukazującej nam, jak wierność Bożemu Słowu, odważne, pełne wiary poświęcenie przynosi zwycięstwo i pozwala nam posiąść “ziemię Bożych obietnic”. Dla Izraela była to nowa droga, nie utarte szlaki, lecz nowe nie porównywalne z niczym

Pełen błogosławieństwa – Ew. Marka cz. 12
Kazania

Pełen błogosławieństwa – Ew. Marka cz. 12

Jak bardzo Bóg chce nas błogosławić? Świadczy o tym Jego poświęcenie i pełne łaski i mocy Słowo. Jak bardzo go potrzebujemy? Świadczy o tym nasze życie z tęsknota za rodziną, relacjami z bliskimi nam osobami i pokoju w naszym sercu na poziomie jakim świat nie może tego dokonać. Dobrze wiedzieć i cudownie to ujrzeć w służbie

Posłuszeństwo w miłości – List do Filemona cz. 4
Kazania

Posłuszeństwo w miłości – List do Filemona cz. 4

Jak zwykle apostoł Paweł kończy swój list pozdrowieniami, lecz proszę, byśmy nie potraktowali je rutynowo, ot po prostu na koniec trzeba jakoś ładnie zakończyć list bo tak wypada, ale przyjrzeli się fascynującej końcówce tego pięknego listu z należytą uwagą. Wynika to z wartości jaką niesie każde Słowo dane nam przez Boga i ujrzeli

Moc Bożego Królestwa – Ew. Marka cz. 11
Kazania

Moc Bożego Królestwa – Ew. Marka cz. 11

Pan Jezus składa swoim uczniom niezwykłą obietnice! Jest dla nas ogromnym przywilejem, że dotyczy również Kościoła dzisiaj. Myślę, że dzięki jej przypomnieniu nasze serca otrzymają otuchę i nabiorą wielkiej zachęty. Zobaczymy jak działa w rzeczywistości i potrafi ją zmieniać, jak głęboko wpływa na nasze życie i nadaje mu cudowne

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10
Kazania

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10

Choć apostołowie już byli w podobnym położeniu i widzieli jak Pan Jezus w cudowny sposób to rozwiązał, to nie wyciągnęli należytej lekcji, by zachować właściwą postawę. Wierze, że w Bożym Słowie znajdujemy przykłady, obietnice, objawie, pouczenie, proroctwa na każdy problem z jaki przychodzi nam się zmagać osobiście jak

Boża miłość robi różnicę! List do Filemona cz. 3
Kazania

Boża miłość robi różnicę! List do Filemona cz. 3

Nie tylko w relacji z Bogiem, ale również w odniesieniu do nas nawzajem, Boża miłość dokonuje rewolucyjnej przemiany. Historia Onezyma jest tego świadectwem, to piękna ilustracja i ogromna zachęta dla kościoła, gdy widzimy i doświadczamy dzieła Bożej miłości w codziennym funkcjonowaniu społeczności. Zachęceni słowami apostoła Pawła, postawą

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9
Kazania

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9

Z duża łatwością i wielką szkodą przychodzi człowiekowi stawiać ludzkie prawo i porządek, ponad Bożą laską i miłością. Cenna i ważna lekcja Pana Jezusa demaskuje religijną obłudę, by wskazać nam co naprawdę jest ważne i o co powinniśmy się troszczyć. Zobaczymy również, jak wartość ma postawa serca i jak wielki wpływ ma na