16 lutego 2020

Radość

Radość

Dzisiejsze rozważanie dotyczące radości i pokoju, które wypływają z Bożego zapewnienia bezpieczeństwa poprowadzi brat Tom z miasta Indiana w USA.

Na podstawie historii Izraela, który będąc w niewoli zwraca się w stronę Boga przez proroka Nehemiasza. Nawołuje on lud Izraela aby odwrócili od swoich grzechów i zwrócili się do Boga.
Jest to początek wyjścia z niewoli, niewoli strachu, niewoli grzechu. To strach jest tym co krępuje naszą wolność, odbierając radość.

I tak Izraelczycy nawracają się do swojego Ojca. Jak Bóg okazuje swoją przychylność w odpowiedzi na akt pokuty? Czy jest bierny?
Czym jest radość, którą daje Bóg? Czy jest tylko uśmiechem, sztuczną fasadą, czy jest autentycznym doświadczeniem miłującego Boga?

O tym dowiemy się słuchając dzisiejszego zwiastowania.