29 lipca 2020

Godzien jest Baranek – Apokalipsa rozdział 5

Godzien jest Baranek – Apokalipsa rozdział 5

To wielki i niezwykle ważny moment w Objawieniu gdy ukazuje się Janowi obraz Baranka. Łzy Jana znikają, przychodzi niezwykle cenna lekcja dla Kościoła, ponieważ w każdym czasie, my wszyscy przeżywamy chwile, w których ten wyjątkowy obraz Objawienia ma dla nas moc pocieszenia i zachęcenia!