Wpis

Otwórz niebo

Nasz kochany Ojcze Wyznajemy szczerze Chcemy, abyś dotknął nas Niech Twoja obecność Spłynie w nasze serca Byśmy czuli miłość Twą Chcemy szczęśliwi być I cieszyć się każdą chwilą Oddając Tobie każdy dzień Otwórz niebo Swe Jak ogień bądź Dla nas wystarczysz tylko Ty Nasz kochany Jezu Chcemy widzieć Ciebie Wciąż przebywać w chwale Twej Ziemskie...

Wpis

Otwórz me serce o Panie

Otwórz me serce o Panie Odnów dziś proszę mój wzrok Pragnę Cię widzieć Pragnę Cię widzieć Majestat Twój wywyższać chcę Wielbić Twe imię na wieki Dzieląc Twą miłość i moc śpiewając Święty, Święty, Święty Święty, Święty, Święty Pragnę Cię widzieć

Wpis

On wystarczy

Bóg zaspokaja głód ludzkich serc W Nim wszystko czego potrzebuje jest Jego wszechmoc pokryje niedostatki me O wszystkich tajemnicach mego serca wie On wystarczy, wystarczy By zmazać mój grzech On wystarczy, wystarczy By przemienić mnie On wystarczy, wystarczy W trudnościach pomaga mi To co zaniedbałeś to On odbuduje dziś

Wpis

On jest moim życiem

On jest moim życiem On jest moją siłą On jest mą nadzieją Jezus, mój Pan Wielbić Cię chcę życiem mym Wielbić Cię chcę pieśnią mą Ze wszystkich mych sił Uwielbiać Cię chcę Moja nadzieja to Ty

Wpis

Ojcze wszechstworzenia

Ojcze Wszechstworzenia wody, ziemi, gwiazd Całe niebo Twą świątynią Chwała Tobie Panie nasz O jak Wielkim Bogiem jesteś Ty Jesteś Święty, Święty Cały Wszechświat oddaje chwałę Ci Jesteś Święty, Święty Ojcze Wszechstworzenia! Zawsze wcześnie rano Będę chwalić Cię za światło a kiedy potknę się w ciemności będę wzywać Imię Twe O jak Wielkim Bogiem jesteś...

Wpis

Ojcze Niebieski

Ojcze Niebieski, Boże wszechmocny, Tyś Pocieszyciel, Tyś prawdy Duch. Wszystko widzący, Wszędzieś obecny, Bądź między nami, otwórz nam słuch. Ojcze Niebieski,Skarbie łask mnogich! Nas, Twoje dzieci w pamięci miej. Zamieszkaj w sercach naszych ubogich, Ducha Świętego obficie zlej. Ojcze Niebieski,zbaw nas od złego, Szatą weselną przyozdób nas, Niech Twoja łaska,ze zdroju wiecznego, Napełnia serca po...

Wpis

Ogniu gorejący

Ogniu gorejący Wszechmogący Boże Kocham Ciebie drogi Panie mój Myślę o Twej chwale Twojej szukam rady Kocham Ciebie drogi Panie mój Barankowi cześć Wieczna chwała dla „Jam jest” Panie stoję przed tronem Twym Pragnę wielbić Cię w Twym domu

Wpis

Odpuszczone

Odpuszczone są wszystkie grzechy moje Ty spłaciłeś już za mnie dług Błogosławisz mi mam nowe życie w Tobie Prowadzi mnie Twój Święty Duch Nie pojmę wiem miłości tej Którą Bóg miłuje mnie Wszechświata Pan i królów Król Na krzyżu zmarł bym ja żyć mógł Z radością mą, chcę służyć Mu Tyś Królem mym

Wpis

Odnalazłem miejsce w Tobie

Odnalazłem miejsce w Tobie Dziś nadzieję w sercu mam Niech moje życie będzie odbiciem Twym Chcę coraz lepiej Ciebie znać Tylko Ciebie Ojcze znać Twa obecność między nami Tak pragnę ujrzeć Twoją twarz Pozwól nam się zgubić w miłości Twej Chcę coraz lepiej Ciebie znać Tylko Ciebie Ojcze znać Mam powód aby żyć Każdy mój...

Wpis

Oddycham tchnieniem Twym

Oddycham tchnieniem Twym Oddycham tchnieniem Twym Obecność Twoja mieszka w sercu mym To mój powszedni chleb To mój powszedni chleb Prawdziwe Słowo dotyka wciąż mnie Bo ja dla Ciebie żyję Bo ja bez Ciebie zginę Dla Ciebie żyję Bez Ciebie zginę