Ojcze wszechstworzenia

Ojcze Wszechstworzenia
wody, ziemi, gwiazd
Całe niebo Twą świątynią
Chwała Tobie Panie nasz

O jak Wielkim Bogiem jesteś Ty
Jesteś Święty, Święty
Cały Wszechświat oddaje chwałę Ci
Jesteś Święty, Święty
Ojcze Wszechstworzenia!

Zawsze wcześnie rano
Będę chwalić Cię za światło
a kiedy potknę się w ciemności
będę wzywać Imię Twe

O jak Wielkim Bogiem jesteś Ty
Jesteś Święty, Święty
Cały Wszechświat oddaje chwałę Ci
Jesteś Święty, Święty
Ojcze Wszechstworzenia!

Alleluja!
Tyś Ojcem Wszechstworzenia