Otwórz me serce o Panie

Otwórz me serce o Panie
Odnów dziś proszę mój wzrok
Pragnę Cię widzieć
Pragnę Cię widzieć

Majestat Twój wywyższać chcę
Wielbić Twe imię na wieki

Dzieląc Twą miłość i moc
śpiewając Święty, Święty, Święty

Święty, Święty, Święty
Pragnę Cię widzieć