Wpis

Łaski wspaniałej się strumień zlał

Łaski wspaniały się strumień zlał Większej nad grzech nasz, nad Boży gniew Z wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał Jako baranek swą przelał krew Łaska, łaska podnieść oczyścić i dzisiaj chce Łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa me Głębia rozpaczy i grzechów chłód Duszy bezmiarem grożą tu strat Łaska ta głębsza od morza wód W krzyżu...

Wpis

Łaski cud

Skoro miłość zniosła śmierć Jak cenna jest Jezusa krew Gdy piękno Nieba skryło mój wstyd Obrazem miłości był Twój krzyż Uznałeś, że warto znieść ten ból Z radością patrzyłeś poza grób Uznałeś, że warto znieść tę śmierć Cudowny tak, wspaniały tak Moc Twoich ran, zwycięża świat Mój cały dług, spłacony już I żyję znów, przez...

Wpis

Łaska Twa sięga aż do niebios

Łaska Twa sięga aż do niebios Wierność Twa pod obłoków cień Twa sprawiedliwość jest jak góry Boże Prawo Twe niezgłębiona toń Wznoszę dłonie swe by chwałę oddać Ci W cieniu skrzydeł Twych dajesz pokój, siłę mi