Łaska Twa sięga aż do niebios

Łaska Twa sięga aż do niebios
Wierność Twa pod obłoków cień

Twa sprawiedliwość jest jak góry Boże
Prawo Twe niezgłębiona toń

Wznoszę dłonie swe by chwałę oddać Ci
W cieniu skrzydeł Twych dajesz pokój, siłę mi