Łaski wspaniałej się strumień zlał

Łaski wspaniały się strumień zlał
Większej nad grzech nasz, nad Boży gniew
Z wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał
Jako baranek swą przelał krew

Łaska, łaska podnieść oczyścić i dzisiaj chce
Łaska, łaska
większa niż wszystkie przestępstwa me

Głębia rozpaczy i grzechów chłód
Duszy bezmiarem grożą tu strat
Łaska ta głębsza od morza wód
W krzyżu wskazuje ratunku ślad

Łaska, łaska podnieść oczyścić i dzisiaj chce
Łaska, łaska
większa niż wszystkie przestępstwa me

Nie da się ukryć tych ciemnych plam
Któż może pomóc z duszy je zmyć
Patrz purpurowy trysł strumień tam
Możesz dziś bielszym niż śnieg już być

Łaska, łaska podnieść oczyścić i dzisiaj chce
Łaska, łaska
większa niż wszystkie przestępstwa me