Święty jest nasz Pan Bóg Wszechmogący

Wznosimy dłonie swe wzwyż
Panu Mocy, Radości i Czci

[v2]

Złóżmy hołd i pokłońmy się
Bo Wielki, Potężny jest Bóg

Niech każdy
śpiewa, że…

Święty jest nasz Pan
Bóg Wszechmogący
To On jest godzien wziąć chwałę

Wznosimy dłonie swe wzwyż
Panu Mocy, Radości i Czci

Złóżmy hołd i pokłońmy się
bo Wielki, Potężny jest Bóg

Niech każdy
śpiewa, że…

Święty jest nasz Pan
Bóg Wszechmogący
To On jest godzien wziąć chwałę

Powstanie świat zaśpiewa hymn
dla Króla Chwał
On godzien jest czci

Święty, Święty jest Bóg Wszechmogący
Święty, Święty jest!