Święty, święty, święty

Święty, Święty, Święty
Boże Niezmierzony
Oto dzieci Twe Przedwieczny
Kornie wielbią Cię

Święty, Święty, Święty
W łasce niezgłębiony
Tyś był i jesteś i na wieki trwasz.

Święty, Święty, Święty
Choć i w nocy toni
Choć nie widzi ludzkie oko
Wspaniałości Twej

Tylko Tyś jest święty
Wszechświat w Twojej dłoni
Boże Wszechmocny Tobie chwała cześć

Święty, Święty, Święty
Boże Niezmierzony
Cały Wszechświat pragnie
Uwielbienia hymn Ci wznieść

Święty, Święty, Święty
W łasce niezgłębiony
Hojny w miłości, mocy, chwale Swej