Święta krew Jezusa

Święta krew ceną jest
On zapłacił ją
Winę mą na Siebie wziął
Nadzieją świata jest

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie Swe uwolnił mnie
W Świętej krwi Jezusa życie mam

Zbawca mój Boży Syn
Zmarł bym ja mógł żyć
Barankiem jest Odwieczny Bóg
Na Siebie wziął mój grzech

O Jezusa Święta krew
Bezcenna jest Jezusa krew
Dając życie Swe uwolnił mnie
W Świętej krwi Jezusa życie mam

Miłość ta zadziwia mnie
Łaska niepojęta
Że za mnie zmarł, tak za mnie zmarł
Jedyny Boży Syn