Każdy dzień

Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któż by inny mógł jak On
Wybaczać co dzień

Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

Nikt nie odbierze mi
tego co mam w Tobie

Pełnie miłości, pełnię wolności
Pełnie radości mam w Tobie