Wpis

Królów Król

Gdy w ciemności czekaliśmy Gdy już cień nadziei znikł Wtedy Ty przyszedłeś z nieba Miałeś łaskę w oczach swych By spełniły się proroctwa Słowo przyszło na ten świat Zostawiło tron swej chwały By zamieszkać pośród nas Godzien chwały jest nasz Bóg Ojciec, Syn i Święty Duch W majestacie wiecznie trwa Wywyższony królów Król, nasz Pan...

Wpis

Któż jest tym Królem Chwały

Któż jest tym Królem Chwały Co miłością darzy mnie. I serce me zniewala Jego Słów łagodny szept Gdy sumienie nie chce zasnąć Łaknąc przebaczenia win. Któż jest tym Królem Chwały Co wszystko daje mi Kto Królem jest aniołów Pokoju Księciem kto Ogłasza dzieła Boże Objawia Swoją Moc Zamieszkać w Jego Domu Tęsknotą jest mą dziś...

Wpis

Kochaj swego Boga

Kochaj swego Boga Całym sercem Z całej duszy Z całej myśli I z wszystkich swoich sił I sercem swym I z duszy swej I myślą swą I z wszystkich sił Będę służyć Bogu Całym sercem Z całej duszy Z całej myśli I z wszystkich swoich sił Chcę Cię kochać Chcę Cię wielbić Chcę Ci służyć...

Wpis

Każdy dzień

Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest Któż by inny mógł jak On Wybaczać co dzień Boże wiem jak ranię Cię Często słabnę, gubię sens Jednak Ty podnosisz mnie I nadzieję dajesz mi Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie Pełnie miłości, pełnię wolności Pełnie radości mam w Tobie