Daj miłość

Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym

A będę sercem swym oddawać Ci cześć
I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść
Chce zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił
Tyś Panem mym jest