Cudowna łaska Twa

Kto złamał ciemność śmierci i grzechu
Kto jest miłością silną, potężną
Zbawiciel świata jedyny Królów Król

Kto wstrząsnął światem
swym zmartwychwstaniem
Kto dał nam życie czyste i nowe
Zbawiciel świata, jedyny Królów Król

Cudowna łaska Twa
Tak niepojęta jest
Gdy szedłeś tam na krzyż
Poniosłeś brzemię me

Oddałeś życie swe
Bym ja mógł wolnym być
Jezu chcę śpiewać
O tym co dałeś mi

Kto zmienia chaos w ład i porządek
świeci jak słońce w całym splendorze
Zbawiciel świata jedyny Królów Król

Kto jest nam Ojcem pełnym miłości
Wciąż kochającym i sprawiedliwym
Zbawiciel świata, jedyny Królów Król

Godzien jest Baranek wziąć cześć
On pokonał i zwyciężył śmierć