Amen, amen

To On, nasz Bóg
Na tronie zasiadł swym.
Abba Ojcze,
Tyś źródłem życia jest.

Bóg który był i jest,
Na wieki będzie trwał.
Święty jest nasz Pan.

Amen, Amen
Błogosławieństwo i chwała i mądrość Amen

To On, nasz Pan
Jedyną drogą jest.
Zbawca, Baranek,
Przez krew wybielił nas.

Bóg który był i jest,
Na wieki będzie trwał.
Święty jest nasz Pan

Świętość imię ma – to jest Jezus.
Zwycięstwo imię ma – to jest Jezus.
Słowo imię ma – to jest Jezus,
Odkupienie imię ma – to jest Jezus