Kazanie na górze – cz. 11 Dom zbudowany na OPOCE
Kazania

Kazanie na górze – cz. 11 Dom zbudowany na OPOCE

Żyjemy w bardzo niepewnym świecie i nie odnajdziemy w nim nic tak trwałego i pewnego, by zapewniło nam stabilność i jakość życia jakiego pragnie każdy człowiek. A jeśli nawet, to tylko na chwile uzyskamy tego namiastkę. Tylko Słowa Pana Jezus i Jego dzieło w nas zapewnia nam w pełni to za czym tak naprawdę gonimy

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 25 – Odpowiedź na modlitwę Pana Jezusa
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 25 – Odpowiedź na modlitwę Pana Jezusa

Jezdna z modlitw naszego Pana zawiera ponadczasowe przesłanie do wszystkich ludzi wierzących, wszystkich chrześcijan. Pewnie potrzebuje dodać chrześcijan nie z nazwy tylko ludzi prawdziwie wierzących. Dlaczego ta modlitwa jest tak ważna? Jaki związek ma z dzisiejszym kościołem? Jakie wyzwanie niesie dla mnie osobiście i

Kazanie na górze – cz. 10 „Złota zasada” i znacznie więcej
Kazania

Kazanie na górze – cz. 10 „Złota zasada” i znacznie więcej

Od kogóż lepiej się uczyć niż od naszego Pana. To Jego Słowo czyni nasze życie wyjątkowym i pełnym nadziei. Kolejna lekcja odkryje przed nami ważność życia modlitewnego i sposób postępowania, który z pewnością zaowocuje w naszym życiu. Pogłębi i umocni naszą relacje z Bogiem i otworzy przed nami drogę

Więcej chwały
Kazania

Więcej chwały

Zatroskani o sprawy codzienne, często umyka nam troska o Bożą Chwałę w naszym życiu. Na podstawie księgi Aggeusza zobaczymy, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko aby Jego dzieci, Jego kościół miały się lepiej niż dawniej. To od nas zależy, czy skorzystamy z tego zaproszenia do współpracy i odbierzemy wynikające

Nic cię nie zatrzyma, jeśli postanowisz dotknąć się Jezusa
Kazania

Nic cię nie zatrzyma, jeśli postanowisz dotknąć się Jezusa

Żadna sytuacja, choroba, okoliczności, czy grzech, nie mogą cię zatrzymać jeśli postanowisz w swoim sercu dotknąć się Jezusa.
Musisz wiedzieć, że to zaoszczędzi ci wiele lat porażek i utraty majątku, tak jak w przypadku kobiety chorej na krwotok od 12 lat.

Kazanie na górze – cz. 8 „Celując w Niebo”
Kazania

Kazanie na górze – cz. 8 „Celując w Niebo”

Jeden z najbardziej znanych fragmentów z Ewangelii Mateusza zachęca nas do mierzenia wysoko i podejmowania decyzji w oparciu o to, co powinno być w życiu ludzi wierzących najważniejsze.
Takie podejście towarzyszyło wielu bohaterom wiary i zawsze przynosiło niezwykle zmiany w ich życiu jak i