Coffee House i Teen Challenge
Project

Coffee House i Teen Challenge

Jeśli słyszałeś coś o Coffee House, to proszę zapamiętaj, że jest to program służący ludziom, a zarazem grupa ludzi, która pomaga osobom uzależnionym, odrzuconym, wykluczonym społecznie, bezdomnym. Działania Coffee House oparte są na Biblii, głoszeniu Słowa Bożego, relacji z Duchem Świętym, nauce o Jezusie Chrystusie.